Rázová vlna - Extracorporal Shock Wave Therapy

Pomůže rázová vlna ?

S rázovou vlnou jsme se určitě všichni již setkali. Viděli jsme blesk nebo nad námi prolétlo nadzvukové letadlo. Rázová vlna vzniká tehdy, když zdroj zvukových vln se pohybuje rychleji než vlastní zvuk. Při překračování zvukové bariéry vzniká třesk a tlaková vlna, ve které je ukryta obrovská energie.
Člověk dokáže rázové vlny vytvořit i v menším měřítku, nemusíme zrovna vyvolávat bouři a blesky nebo bourat zdi nízkým průletem supersoniku. Zjistilo se, že rázová vlna může být člověku i prospěšná při léčení různých neduhů. Stačí na to mnohem menší přístroje - generátory pracující na různých fyzikálních principech ( elektromagnetický, elektrohydraulický, piezoelektrický..). Dokážeme rázové vlny směrovat a regulovat jejich průnik do hloubky lidského těla. Určitě jste již slyšeli o "rozbíjení" ledvinových či žlučových kamenů na písek, který odchází z těla přirozenou cestou a pacient se tak vyhne náročné operaci. Léčba rázovými vlnami - ESWT (Extracorporal Shock Wawe Therapy) se používá již více než 20 let. S postupem času se osvědčila i v onkologii, chirurgii, ortopedii a v posledních letech se zjistilo, že účinně pomáhá i při léčbě bolestí pohybového aparátu.

Rázové vlny jsou zvukové vlny o velmi vysoké energii, které jsou vytvářeny ve speciálním zařízení. Tyto vlny jsou ve fokusované formě zacíleny do postižené oblasti, která způsobuje chronickou bolest .
Generátor mění vzduch vháněný do přístroje pod tlakem 5-6 barů v kuželovitou rázovou vlnu, která dosahuje své maximální hodnoty v několika nanosekundách. (nanosekunda = 1 miliardtina sekundy ) . Vlna je do léčené tkáně přenášena speciální hlavicí aplikátoru a působí do hloubky až 40mm. Velmi krátký impuls působí s obrovskou intenzitou:

 • Narušuje a rozpouští vápenaté usazeniny ve šlachách a úponech
 • Vede k lepšímu prokrvení a zvýšení látkové výměny v postižené oblasti
 • U jizevnatých procesů se aktivují buňky produkující vazivovou tkáň, zvyšuje se produkce
  kolagenu a dalších bílkovin a dochází k regeneraci postižené tkáně
 • Snižuje se napětí ve tkáních, stimuluje protizánětlivý proces a tlumí bolesti
 • V konečném efektu proces vede k odeznění bolestí s klinickou účinností až 95%
 • S ústupem bolestí se výrazně zlepšuje pohyblivost
 • Léčba má minimální vedlejší účinky. Občas zarudnutí kůže nebo mírný otok či pocit
  necitlivosti nebo svědění. Po aplikaci se může krátkodobě zvýšit bolest.

Lidské tělo dokáže samo zvládnout většinu nepříznivých vlivů svými obrannými mechanizmy. Někdy však obranné mechanismy selhávají nebo se pomýlí, například trvá-li zánětlivý proces dlouho. Terapie rázovými vlnami přináší do organismu obrovské impulsy energie, která dokáže tyto již oslabené mechanizmy stimulovat, či dokonce znovu nastartovat ! Vzniklé oxidy dusíku zlepší jejich prokrvení, rozšíří cévy a pomáhají při tvorbě nových kapilár. Současně se tvoří substance P, která účinkuje proti bolesti a má růstový efekt. Zvýší se také výměna látková a tkáně se lépe hojí. Utlumí se tvorba zánětlivých enzymů v tkáních a proto rázová vlna působí jak proti zánětu, tak proti bolesti. Aktivuje se i buněčná obrana těla, stejně jako nervová vlákna, která spouští bolest. Důsledkem je rozpouštění vápenných usazenin v tkáních a její trvalé vyhojení.

Co vše lze léčit rázovou vlnou a proč:

 • Odstraňování ledvinových a močových kamenů
 • Záněty Achillovy šlachy, tenisový a golfový loket,
  Syndrom rotátorové manžety na rameni, Bolestivé tříslo
 • Bolesti způsobené záněty šlach, šlachových úponů i tíhových váčků
 • Počínající stadia arthrosy (do II st.), kostní výrůstky, ostruhy na patách i loktech
  Hallux valgus, kladívkovité prsty
 • Revmatické záněty šlach a tíhových váčků
 • Potraumatické stavy, špatně se hojící zlomeniny, počínající paklouby kostí
 • Chronické záněty kloubů, jejich tíhových váčků se vznikem kalcifikací v kloubu
 • Bolesti zápěstí a drobných kloubů, svalové bolesti
 • Léčba pacientů s vysokým rizikem při operačním výkonu (vysoký věk..)

V poslední době je hitem využití rázové vlny při aplikaci v oblasti akupunkturních bodů a trigger pointů – to jsou spouštěcí body při bolestivých svalových spasmech, které způsobují svalovou bolest. Pomocí těchto bodů se dají léčit recidivující lumbální bolesti – tzv. lumbago, lumboischiadický syndrom, stavy po zlomeninách kostrče, blokády páteře a bolesti za krkem, bolesti ramen, hlavy, závratě..
Z dalších indikací, které přibývají v poslední době jsou například i zarostlé nehty na nohách, kladívkovité prsty, chronické distorse kotníků, stavy po podvrtnutích kolena atd.
V zahraničí se rázová vlna hojně používá v revmatologii, ortopedii, úrazové chirurgii a zabývají se jí i specialisté na akupunkturu. Výrazné úspěchy slaví ve sportovní medicíně. Využívají ji hlavně vrcholoví sportovci na tenisových turnajích ATP, fotbalisté, atleti, lyžaři, hokejisté. Chronicky bolavá třísla si tak léčil i Jaromír Jágr. Je ale vhodná nejen pro profesionální, ale i pro amatérské sportovce.
V zásadě jde o zánětlivé procesy či poruchy výživy kloubů, šlach a kostí, kde se snažíme povzbudit obranné mechanizmy těla, revitalizovat a obnovit postiženou tkáň. Léčba rázovými vlnami je oceňována zvláště proto, že se dobře snáší, má minimální vedlejší účinky a je prováděna ambulantně. Při vysoké účinnosti dává rychlejší výsledky než léčba chemická a je podstatně levnější než operační zákrok.

Kdy se léčba rázovými vlnami nedoporučuje:

 • Při poruchách krevní srážlivosti a při psychických poruchách
 • U pacientů s nádory a u těhotných žen - v blízkosti plodu
 • Při léčbě kortikoidy v posledních čtrnácti dnech a po rentgenové terapii
 • Metodu nelze uplatnit nad vzdušnými orgány, např. plíce
 • V případě použití nad nervem nebo při akutních zánětech –
  systémových nebo lokálních

Jak probíhá ošetření rázovými vlnami:

Především o vhodnosti terapie vždy rozhoduje lékař na základě vyšetření pacienta, jehož součástí bývá rentgenový snímek, eventuelně utrazvukové vyšetření. Teprve po stanovení diagnózy a posouzení možných rizik je rozhodnuto o vhodnosti této léčby. Ošetření rázovými vlnami se zpravidla provádí ambulantně na specializovaném pracovišti. Zákrok je obvykle prováděn při místním znecitlivění a netrvá déle než 10 - 20 minut. Pacient může již následující den vykonávat běžné aktivity, ale několik dnů je lépe vyloučit nadměrnou zátěž ošetřených oblastí . Kontrola po 6 týdnech rozhodne, zda je nutné ještě další ošetření. Zlepšení nastává během několika týdnů a často postačuje jediné ošetření. Pokud je třeba ošetření rázovou vlnou opakovat, pak se doporučuje tříměsíční interval mezi prvním a druhým ošetřením. Je možné a vhodné vyčkat efektu primárního ošetření až šest měsíců, tedy do doby, kdy přestavbové procesy ve změněných tkáních jsou už definitivní a další zlepšení se nedá očekávat .

Kde se lze léčit rázovými vlnami:

Ke konzultaci a léčbě se lze objednat telefonem případně i mailem či dopisem.
Čekací doba je zpravidla 2-3 týdny.
Často lze vyšetření i léčbu provést při jediné návštěvě .


Zatím si léčbu rázovou vlnou musí plně hradit pacient..